JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

16/04/2015 - JARC-COAG recolza els actes de mobilització previstos amb motiu del dia d'Acció Internacional contra el TTIP

    Vedella

Veure més informació:

Per les serioses amenaces que suposa l'Acord Transatlàntic de Comerç entre la UE i EUA (TTIP) per al model agrari europeu i la seguretat i qualitat alimentària

JARC-COAG recolza els actes de mobilització previstos per als dies 17 i 18 d’abril a tota Europa, contra l'opac procés de negociacions de l'Acord Transatlàntic de Comerç entrela UEi EUA (TTIP), pels perills que pot suposar per al model productiu agrari europeu i la seguretat i la qualitat alimentària.

Principals amenaces per als agricultors i consumidors europeus

En Francesc Boronat, president de JARC-COAG Catalunya, destaca que la UnióEuropeahauria de respectar el principi de prevalença dels interessos comunitaris en qualsevol acord comercial amb tercers països. Contínuament, els pagesos i ramaders catalans es senten moneda de canvi en aquests acords, ja que els dirigents europeus mantenen una gran incoherència entre el que es demana als productors europeus i el que es permet importar. Aquesta actuació estableix una competència deslleial, deixant als nostres productors en inferioritat de condicions. A més, cal deixar clar que a Europa tampoc no es respecta als consumidors.

El president de JARC-COAG, afegeix que els agricultors i ramaders catalans volen continuar produint amb elevats estàndards que garanteixin la qualitat i seguretat dels aliments, però només si Europa protegeix l’accés al nostre mercat d’aliments produïts amb normatives molt més laxes.

Entrant en detall, esmenta algunes de les amenaces del TTIP per als agricultors i consumidors europeus:

1. Les hormones de creixement i els antibiòtics podrien tornar als nostres plats

L’agricultura i l’alimentació a Europa es podrien veure sotmeses a un procés de desregularització i afebliment de les normatives relatives a la seguretat alimentària. En concret, Europa hauria de canviar les normatives actuals per facilitar l’entrada de carns produïdes amb hormones i antibiòtics, llet produïda amb l’hormona de creixement RBST i carns clorades i clonades, eliminant el principi de precaució. És a dir, a Europa tenim dues opcions; o afeblim les normes que protegeixen la salut, el medi ambient i els consumidors, o bé, mantenim una actitud totalment incoherent, obligant a produir amb determinades condicions però relaxant els criteris quan es tracta d’importació.

JARC-COAG considera que els sectors ramaders es veuran especialment afectats per aquests acords, ja que els models de cria, el benestar animal i les normes sanitàries, socials i ambientals difereixen enormement, i per tant a Europa els costos de producció son més elevats.

2. Clor per desinfectar les carns i monòxid de carboni per mantenir el color vermellós viu.

La concepció sobre la producció d’aliments i la seguretat sanitària entre Europa i EUA són absolutament contraposades. A Europa s’ha establert que una producció agrària sana en origen dóna com a conseqüència un aliment sa. Això comporta aplicar el principi de prevenció, i suposa, per exemple en ramaderia, establir estrictes normatives sanitàries en tot el procés de producció de carns (tractaments sanitaris als animals, condicionament de les explotacions on viu el bestiar, alimentació i condicions de l’aigua), i assegurar la traçabilitat a tota la cadena.

Altres elements discrepants serien l’ús d’un additiu com el monòxid de carboni per mantenir el color vermell de la carn o una major utilització d’antibiòtics per part d'Estats Units. En aquest darrer punt, a Europa es considera que això pot suposar un problema de resistències als antimicrobians, tant en animals com en humans, aspecte que també s’està debatent a l’esfera internacional.

3. Major restricció en l’ús de les llavors.

Pel que fa als Drets de Propietat de les llavors, els sistemes també difereixen. Als Estats Units la patent regula el mercat, mentre que ala UEés el registre d’obtencions vegetals el que dóna la possibilitat per generar altres varietats. El TTIP, podria canviar les regles, augmentant encara més les restriccions de propietat i ús de llavors a Europa.

4. Desprotecció de les Denominacions d'Origen i segells de qualitat.

La UEdisposa de tres distintius d’origen i qualitat de les produccions agroalimentàries: DOP (Denominació d'Origen Protegida), IGP (Indicació Geogràfica Protegida) i ETG (Especialitat Tradicional Garantida), que per als EEUU consideren que són elements que van en contra de la lliure competència, ja que ells defensen les marques privades. Això suposaria que les identificacions dela UEpodrien quedar desprotegides i podrien ser utilitzades de forma privada. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat