JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

06/05/2015 - JARC-COAG trasllada a la Ministra d'Agricultura mesures per abordar la crisi del sector de la fruita

    Reunió amb la Ministra d'Agricultura

Veure més informació:

El paquet plantejat es divideix en tres blocs: actuacions enfront del veto rus, creació d’un sistema davant crisi greu de preus i mesures que amorteixin l’augment dels costos de producció i l'impacte de la competència deslleial de les importacions.

Durant la reunió mantinguda aquest migdia, JARC-COAG ha traslladat ala Ministrad'Agricultura, Isabel García Tejerina, una taula reivindicativa que recull mesures per abordar la crisi del sector fructícola.

En la darrera campanya, l'impacte del veto rus ha llastrat la rendibilitat de les explotacions per la caiguda dels preus. A més, els productors han suportat en últims anys un considerable augment dels costos de producció que, unit a l’augment de les importacions sense control de tercers països en condicions de competència deslleial, ha suposat una dura pressió a la baixa de les rendes dels agricultors.

A continuació s’especifica la taula reivindicativa plantejada avui per JARC-COAG:

1. Actuacions enfront del veto rus

Les institucions han d’assumir les conseqüències col·laterals de les seves decisions i pal·liar els seus efectes íntegrament i mentre durin.

JARC-COAG proposa:

- Actuacions decidides per facilitar l’obertura del mercat rus al producte espanyol.

- Pròrroga del reglament que estableix mesures de recolzament excepcionals, més enllà del 30 de juny, i fins que finalitzi el veto, amb incorporació de les millores següents:

  • Millora en el tracte als agricultors no associats a Organitzacions de Productors (OP), en cofinançament i en accés a totes les mesures disponibles (especialment a la no collita/collita en verd).
  • Millora de les quanties de les indemnitzacions de retirada en determinats productes contemplats pel reglament, especialment per al seu enviament a altres destinacions diferents de la distribució gratuïta.
  • Manteniment de la possibilitat de transformar producte retirat per a la seva distribució gratuïta.
  • S’ha de contemplar, el més aviat possible, l’establiment de mesures enfront del veto rus en fruita de pinyol de cara al començament de la nova campanya, perquè aquesta es desenvolupi amb normalitat.
  • Ampliar el contingent actual de retirada en poma i pera, ja esgotat.
  • Avançament del pagament dels imports, per part del MAGRAMA, dels productes agrícoles que es van acollir a les mesures dels reglaments d’ajudes contra el veto rus

2. Creació d’un sistema de gestió de crisi greu i millora del sistema de gestió de crisi actual

El sistema actual a través de les OPFH no és eficaç per solucionar les crisis de preus, com evidencia la seva escassa utilització, per això, és necessària una revisió a fons.

JARC-COAG proposa:

- Impulsar el sistema de no collita/collita en verd, actualment previst per la OCM, per ser més eficient amb la gestió dels fons dels PO (Planes Operatius) i afavorir la compensació de despeses a l’agricultor sense incrementar els costos per industrialització i/o destrucció del producte fora de l’explotació agrària.

- És absolutament indispensable desenvolupar un sistema de gestió de crisi greu, àgil, universal i accessible per a tots els productors, amb finançament 100% públic i que s’activi de forma automàtica en aquestes situacions.

3. Altres qüestions: PAC, cadena alimentària, importacions, fiscalitat i accés al finançament.

- S’han d’eliminar les distorsions del mercat provocades pel fet que hi ha agricultors, dins un mateix sector, que reben pagaments directes i altres que no. Aquesta incongruència no s’ha resolt enl’aplicació de la nova Política Agrària Comuna (PAC) per al període 2014-2020.

S’ha d’evitar l’especulació en la cadena, de tal manera que els preus en destinació, els que paguem els consumidors, s’adeqüin amb rapidesa a la situació de preus en origen (percebuts pel pagès). I d’altra banda, es controlin les caigudes injustificades en productes no afectats. En aquest sentit, és necessari mantenir el sector de les fruites com a prioritari entre les actuacions fixades al Pla de Controls de l'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA), pel que respecta especialment a la contractació obligatòria establerta perla Llei 12/2013.

Devolució del 50% del pagament a la Seguretat Social als agricultors afectats pel veto rus que contracten treballadors.

Devolució del 50% del pagament de les quotes a la Seguretat Social dels agricultors i moratòria en el pagament de les quotes 2015.

- Establir línies de finançament bonificades i crèdits tous, per exemple a través del ICO, per permetre el manteniment de l’activitat. Establir mesures de finançament d’avals de SAECA per al sector.

Rebaixa estructural del mòdul de la fruita dolça aplicat en el mètode d’estimació objectiva de l'IRPF i el règim especial simplificat de l'IVA.

Denegació de noves concessions en el sector de fruites en el marc d’acords bilaterals entre la UE i altres països. Manteniment de la preferència comunitària.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat