JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

14/07/2015 - JARC-COAG no acceptarà cap excepció respecte al pagament del raïm a 30 dies

    Isabel Vidal, cap sectorial de la vinya i el vi de JARC-COAG; José Miguel Herrero, director de l'AICA; i Francesc Boronat, president de JARC-COAG a Catalunya

Veure més informació:

Jornada sobre el funcionament de la Cadena Alimentària a Vilafranca del Penedès (Vinseum)

  • Isabel Vidal, Cap sectorial de la vinya i el vi de JARC-COAG, considera que els cellers han disposat de cinc anys, un termini més que suficient, per adaptar-se al marc legal que determina el pagament dels productes peribles a 30 dies de la data d’entrega. Per tant, a la verema d'enguany tots els viticultors han de cobrar el seu raïm en aquest termini, i sense reduccions encobertes de preu per aquest motiu.

 

  • L’organització agrària titlla d’inacceptable, que després de la publicació de la Llei de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la primera que regulà aquest tema al juliol de 2010, els productors s’hagin hagut d’esperar a una nova regulació que establís un règim sancionador, publicada al gener de 2014, per començar a veure els primers "brots verds". I, a sobre, a pocs mesos de la collita d'enguany, els compradors encara estan pressionant per reinterpretar la normativa segons els seus interessos, resistint-se a actuar legalment.

 

  • En el marc de la jornada que JARC-COAG celebra avui al Vinseum de Vilafranca del Penedès, l’organització agrària demanarà directament al Director de l'Agència d'Informació i Control Alimentari (AICA), organisme vinculat al Ministeri d'Agricultura que vetlla pel compliment de la normativa, que sancioni d’ofici aquells que continuïn usant els pagesos per al seu finançament encobert.

La Capsectorial de la vinya i el vi de JARC-COAG, Isabel Vidal, presentarà la jornada que l’organització agrària celebrarà aquesta tarda a Vilafranca del Penedès, fent un especial èmfasi en que els cellers compleixin la normativa, no evadeixin la seva obligació de pagar a 30 dies el raïm, que ho facin a un preu que respecti els interessos dels productors, i que tot quedi clarament fixat en un contracte previ formalitzat per escrit.

Al juliol de 2010, amb la publicació de la Llei estatal de mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, JARC-COAG ja va demanar a les patronals del vi i del cava catalanes que col·laboressin per fer complir la primera normativa que establia el termini de pagament dels productes agrícoles moridors o peribles. Aquest important aspecte, que havia de contribuir al correcte manteniment del teixit productiu agrari català, malauradament no ha estat fins al gener de 2014 que ha començat a respectar-se, amb la publicació del règim sancionador establert a la Llei estatal per la Millora del Funcionament de la Cadena Alimentària. Però, encara és més lamentable, que a hores d’ara, l'Administració de l'Estat rebi pressions per part dels compradors per reinterpretar o flexibilitzar la normativa segons els seus interessos.

Durant la jornada, José MiguelHerrero, Director de l'Agència d'Informació i Control de la Cadena Alimentària (AICA), organisme depenent del Ministeri d'Agricultura encarregat de vetllar pel compliment de la llei, exposarà l’obligatorietat de formalitzar contractes de venda per escrit previs a l’entrega del producte, en els quals es defineixi el preu, inclosos els possibles descomptes determinats en funció de factors objectius i verificables, i el termini de pagament.

En Francesc Boronat, President de JARC-COAG, clourà l’acte, agraint al Director de l'AICA la feina feta, però demanant-li també un màxim esforç per controlar i sancionar d’ofici les conductes contràries a la normativa. Recordarà que els productors tenen escassa capacitat de pressió per fer valdre els seus interessos, estant molt atomitzats, en molts casos depenen dels ingressos aconseguits en una única venda, concentrada en un període de temps concret, es veuen obligats a vendre tota la seva producció (productes peribles), no poder prémer cap botó per reduir-la ni aturar-la, i per tant, demanar-los que denunciïn als seus compradors és excessiu.

Finalment, els representants de JARC-COAG recorden que la sanció establerta per no formalitzar un contracte escrit, o no incloure els requisits mínims que ha de contenir, s’eleven fins als 3.000 euros (lleu). D’altra banda, si s’incompleixen els terminis de pagament la quantia es podria elevar fins als 100.000 euros (sanció greu), i la reincidència en la comissió de dues o més infraccions greus en el termini dos anys, a comptar des de la sanció per resolució ferma, podria disparar la quantia fins al milió d’euros.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat