JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

30/09/2015 - JARC-COAG demana a l’AICA que sancioni de forma exemplar les conductes abusives que ofeguen molts ramaders catalans

    Roser Serret, cap sectorial del vaquí de llet de JARC-COAG; i José Miguel Herrero, director de l'AICA

Veure més informació:

JORNADA SOBRE CONTRACTES DE VENDA EN DEFENSA DELS PRODUCTORS DE LLET A VIC

  • Els productors del sector lacti està patint una greu crisi de preus des de fa temps. I entre tant, el Ministeri no fa front a l’arrel del problema, es limita a posar pedaços, en forma d’ajut per vaca per als ramaders que estan més al límit, i no fa un pas contundent per acabar amb als abusos de la gran distribució i els preus ruïnosos que reben els ramaders.
  • JARC-COAG demana a l’AICA (Agència d’Informació i Control Alimentari) màxim esforç per sancionar, de forma exemplar, les actuacions le la indústria i la distribució que estan perjudicant els productors.
  • Destacar que, a hores d’ara, de les 91 denúncies presentades a aquesta agència des que es va crear (gener de 2014), 50 corresponen al sector lacti. A més, també hi ha 77 sancions fermes, la major part d'elles per no complir el termini de pagament a 30 dies.

En la jornada d’aquest dimecres a Vic, JARC-COAG ha demanat al director de l’AICA, que sancioni amb contundència les actuacions abusives dels agents de la cadena alimentària que incompleixin la Llei estatal per la Millora del Funcionament de la Cadena Alimentària, perjudicant als ramaders de llet catalans.

El director d’aquesta agència,José MiguelHerrero, ha informat de la protecció jurídica que suposa aquesta nova llei per als productors, mentre representants de JARC-COAG destacaven que aquesta protecció s’ha de fer efectiva, perquè s’està demostrant que els productors són la part més feble de la cadena alimentària.

Els preus ruïnosos que reben els ramaders, situats en molts casos sota els costos de producció, són el resultat d’unes relacions comercials viciades, i de l’abús de poder que fan les grans distribuïdores, i algunes indústries. I una mostra n’és, que a hores d’ara, de les 91 denúncies presentades a l'AICA des del gener del 2014, 50 corresponen al sector lacti. A més, en aquest sector també s'han obert 7 expedients sancionadors, dins dels quals hi ha 77 sancions fermes. D'aquestes, 44 són per no complir el termini de pagament a 30 dies, 11 per absència de contracte, 14 per tenir contractes que no s'adeqüen a la normativa, i 8 perquè s'han fet modificacions contractuals de forma unilateral. En el que portem d'any, l'AICA ha fet 109 inspeccions d'ofici només al sector lacti, i s'ha compromès a arribar a les 200 d'aquí a finals d'any.

D’altra banda, JARC-COAG ha valorat negativament el Reial Decret 849/2015 publicat ahir pel Ministeri d'Agricultura, que regula els ajuts directes adreçats a compensar les dificultats econòmiques en el sector lacti, donant 300€/vaca a determinades explotacions que es trobin en una situació límit. Una mesura que des de JARC-COAG es considera que no soluciona ni de bon tros el problema de fons del sector, sinó que només posa pedaços. Deixant de banda la dificultat per establir el llindar de quina explotació està més "al límit", no serà un suport de futur per als productors catalans, que possiblement no veuran ni un euro.

La cap sectorial de vaquí de llet de JARC-COAG, Roser Serret, ha destacat que és molt important que l’AICA aturi les pràctiques abusives que es produeixen, perquè si no es resol aquest problema, qualsevol ajut que es doni serà llençar els diners. Mantenir en "vida" algunes explotacions fins que s’acabin els recursos econòmics estatals o europeus, en comptes de treballar per garantir uns preus dignes que faci viable aquesta activitat, no és una opció de futur.

Finalment, JARC-COAG recorda que la sanció establerta per no formalitzar un contracte escrit o no incloure els requisits mínims que ha de contenir, pugen fins als 3.000 euros, ja que es considera una falta lleu. Si s’incompleixen els terminis de pagament, la multa s’enfila fins als 100.000 euros, ja que es una falta greu. I la reincidència en dues o més infraccions greus en el termini de dos anys, podria disparar la quantia fins al milió d’euros. Si realment s’aplica la normativa de forma estricta, s’eliminarien algunes actuacions abusives, i es donaria més oxigen als productors.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat