JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

10/02/2016 - JARC-COAG demana actuacions urgents, decidides i honestes en defensa dels pagesos i ramaders professionals

    Representants del Consell Nacional de JARC

Veure més informació:

1a. Taula Agrària de JARC-COAG amb l'Hble. Consellera Meritxell Serret

  • Preus dignes i més protecció en les relacions comercials
  • Assegurar els ajuts que arriben a la vena dels productors professionals

El President de JARC-COAG, Francesc Boronat, ha participat  en la Taula Agrària, i ha traslladat a l’Hble. Consellera, Meritxell Serret, la necessitat que el Departament d’Agricultura faci un pas decidit en defensa de les explotacions agràries professionals de Catalunya.

Preus dignes i més protecció en les relacions comercials

JARC-COAG li ha comunicat que la realitat que viu el sector agrari és molt crítica, i la principal preocupació és la manca de rendibilitat de les explotacions pels preus que perceben pel seu producte i el paper residual que se’ls deixa dins la cadena alimentària. Així, les explotacions veuen com els marges són negatius i que ni tenen capacitat de negociar amb els seus compradors ni cap Administració que les defensi dels abusos o de la posició de domini d’altres baules de la cadena.

En molts sectors la situació és insostenible i les explotacions van tancant. La renda agrària cau, el nombre de professionals agraris també, així com el nombre d’explotacions. Tot això, malgrat els seus esforços i inversions per a ser més i més competitius. Però per cada millora en la seva competitivitat, el preu que reben es redueix i es troben en la mateixa situació però endeutats per les inversions.

El sector boví de llet, amb preus sota mínims i moltes explotacions a què no es vol recollir la producció és un exemple de com les polítiques públiques i els interessos poden acabar esborrant el sector català. A Catalunya, més de 1.100 explotacions lleteres van tancar des del 2000 al 2014, i des de la desaparició de les quotes (abril fins desembre de 2015) se’n va tancar 28. El més preocupant és que no s’ha dut a terme cap mesura estructural que ho reverteixi, i els ajuts anunciats per a les explotacions, de fet, únicament serviran per a que se’ls continuï pagant una misèria.

L’organització agrària ha remarcat que són molts els sectors en què això es produeix: el conill, la fruita dolça, el porcí, etc, i ha reclamat a la Consellera posar fil a l’agulla en el veritable problema: no es paga el que val i es dóna màniga ampla a la indústria i la distribució. Si no es resol això, els ajuts o altres mesures no són més que pegats que perllongaran l’agonia i l’endeutament dels i les professionals.

Assegurar els ajuts que arriben a la vena dels productors professionals

D’altra banda, les mesures incloses dins el PDR, i especialment els plans de millora que donen suport econòmic a les inversions productives no poden mantenir l’actual paràlisi. Si l’any 2012 es denegaren 440 sol·licituds per manca de pressupost, el 2013 més de 1.000 i el 2014 ni es convocaren, les sol·licituds de 2015 continuen sense resposta. JARC-COAG ha defensat sempre convocatòries que es puguin assumir i no generar falses expectatives i costos sense retorn. El President de JARC-COAG ha tornat a reclamar, en aquest sentit, responsabilitat davant interessos particulars, perquè les inversions productives són el motor que cal greixar, han de ser una prioritat indiscutible per al DARP.

Així mateix, ha reclamant ques’asseguri el suport econòmic per incorporació de joves, per les inversions productives, els ajuts agroambientals, les indemnitzacions compensatòries, i en general, tots els ajuts que arriben a la vena dels productors.

Francesc Boronat ha volgut remarcar aquestes qüestions, sense oblidar que cal tractar en detall tots i cadascun dels temes que neguitegen les explotacions, moltes de les quals són reivindicacions històriques què cap Administració ha sabut, o volgut, solucionar. Cal recordar, en aquest sentit, que el propi Tractat de funcionament de la Unió Europea té la sostenibilitat de la població i la renda agrària com a principis, uns principis que no s’està respectant.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat