JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

08/03/2016 - Les retallades en l’àmbit rural provoquen una alarmant destrucció d’ocupació femenina en el sector agrari

    Destrucció ocupació femenina àmbit rural

Veure més informació:

Reivindicacions en la commemoració del Dia Internacional de la Dona

  • Amb motiu del Dia Internacional de la Dona, COAG, CERES, CERESCAT i JARC denuncien la pèrdua de 42.500 ocupades en agricultura durant els últims 5 anys.

Amb motiu del Dia internacional de la Dona, l'Àrea de la Dona de la Coordinadora de Organitzaciones de Agricultores i Ganaderos (COAG), la Confederación de Mujeres del Medio Rural (CERES), Cerescat (organització de pageses i ramaderes catalanes) i JARC, organització agrària catalana inclosa a COAG, denuncien l'alarmant caiguda d'ocupades en el sector agrari durant els últims 5 anys. Des de 2011 s’han destruït 42.500 ocupacions femenines en el camp i el percentatge sobre el total d’ocupants en el sector ha descendit del 26% al 24%.

Aquestes organitzacions consideren que les dones que viuen i treballen en les zones rurals són les principals víctimes de les retallades en serveis i infraestructures als pobles. Sense serveis assistencials bàsics, difícilment es pot potenciar l’ocupació femenina en el sector agrari.

En aquest sentit, s’insta al Govern de l'Estat i de Catalunya a que treballi en diferents àmbits perquè es doni més visibilitat a l'important paper de la dona en el desenvolupament de les zones rurals. Si l'Administració millora les possibilitats d’accés a la sanitat, l’educació o l’atenció a la dependència de la dona rural, les agricultores i ramaderes podran contribuir a la creació d’ocupació, qüestió vital als pobles davant la falta d’alternatives laborals.

En l’últim any, s’ha aprovat a l'Estat un “Pla per a la Promoció de les Dones del Medi Rural que té 82 actuacions destinades a potenciar la participació de la dona en òrgans de decisió, incorporació al mercat laboral, impuls d’estadístiques desagregades per sexe, plans per a les associacions, foment de l’ocupació i d’altres aspectes com l’alfabetització digital i la formació d’agents institucionals per prevenir i actuar contra la violència de gènere en les zones rurals. Les organitzacions valoren aquesta iniciativa, però critiquen la falta d’interlocució amb les organitzacions representatives de les dones de l’entorn rural. Pensen que si es tracta d’optimitzar recursos públics,és vital comptar amb l’opinió del col·lectiu al que van dirigides les actuacions per encaixar les mesures amb les veritables necessitats.

Així mateix, consideren lamentable la negativa de les Comunitats Autònomes a l’hora d’incorporar submesures d’igualtat de gènere en el segon pilar de la PAC sobre mesures de desenvolupament rural. Participaran activament en els comitès de seguiment dels PDR (Plans de Desenvolupament Rural), plantejant projectes amb perspectiva de gènere, on la conciliació permeti crear nous llocs de treball, en els quals les dones no hagin de viure en una eterna renúncia i elecció entre vida personal i laboral.

A més, els incentius laborals han d’anar més enllà de l'actual rebaixa del 30% de la Seguretat Social agrària per als primers 5 anys de cotització, si tens menys de 50 anys. Tenint en compte que les dones de més de 50 anys també es troben interessades per emprendre, és necessari abordar un nou plantejament de la jubilació agrària per evitar que les dones rurals segueixin percebent les pensions més baixes del sistema.

Finalment, la presidenta de Cerescat, Carme Dalmau, i la vicepresidenta de l’organització, Maria Romans, informen que participaran aquesta tarda a l’acte convocat pel President de la Generalitat de Catalunya per celebrar el Dia Internacional de les Dones, que es celebrarà al Palau de la Generalitat a les cinc de la tarda.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat