JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

14/03/2016 - JARC-COAG demana al Consell de Ministres d'Agricultura de la UE una regulació obligatòria de la producció làctia

    Roser Serret, a la seva explotació de llet

Veure més informació:

Reunió per trobar solucions per la crisi del sector

  • A més, l’organització agrària creu que és necessari flexibilitzar el sistema d'intervenció de mantega i llet en pols, equiparant els preus de retirada als costos reals per alliberar al mercat de la pressió dels excedents i recuperar així els preus als ramaders.
  • Aquestes mesures haurien d'adoptar-se de manera urgent si existeix veritable voluntat per part dels Governs europeus i de la Comissió perquè es mantingui la producció làctia en tots els territoris de la UE.
  • Francesc Boronat, President de JARC-COAG Catalunya, participa a Brussel·les en una sessió de treball per reivindicar directament aquest tema i altres que urgeixen al sector productor català.

L’organització agrària JARC-COAG reclama al Consell de Ministres d'Agricultura de la UE que s'inicia avui a Brussel·les una regulació obligatòria de la producció làctia que serveixi per ajustar l'oferta a la demanda real en l'àmbit comunitari. En aquest sentit, és necessari flexibilitzar el sistema d'intervenció de mantega i llet en pols, equiparant els preus de retirada als costos reals per alliberar al mercat de la pressió dels excedents i recuperar així els preus als ramaders. “Per si sola, la política d’autoregulació ha fracassat, per la qual cosa ha d'anar sustentada sobre la base d'una regulació obligatòria legislada en la UE. La crisi no només obeeix als fonaments del mercat oferta-demanda. També influeix la falta d'ètica empresarial d'indústries i distribució i l'escassa voluntat política per prendre mesures eficaces”, afirmen des de la sectorial de la llet de JARC-COAG.

Aquesta reivindicació la podrà traslladar directament en Francesc Boronat, president de JARC-COAG Catalunya que avui i demà es reunirà a Brussel·les amb diferents representants de la Comissió Europea, tal i com l’organització agrària va informar divendres passat.

En clau estatal, és necessari reordenar el sector, vigilant especialment els descarats incompliments d'una part important de les indústries. “Els acords que han signat en referència als contractes homologats i la sostenibilitat del sector lacti s'estan incompliment de forma reiterada, incloent-hi clàusules il·legals i abusives en els contractes i saltant-se a la torera el compromís d'uns preus sostenibles per a totes les baules de cadena de valor”, han apuntat des de la sectorial de la llet. L'Agència d'Informació i Control Alimentaris (AICA) ha d'actuar, obligant a aquelles indústries que es van acollir al Codi de Bones Pràctiques mercantils en la cadena alimentària a respectar els termes del contracte homologat.

Definició d’una llet tipus

A més, per JARC-COAG és necessària la definició d'una “llet tipus” (per tot l'Estat i per territoris) que garanteixi una homogeneïtat en relació als criteris de qualitat exigibles per part de les indústries (matèria grassa, matèria proteica, punt crioscòpic, etc.) i impossibiliti baixades de preus encobertes de manera unilateral per part de les mateixes. “Si no han volgut arribar a un acord en el si de la interprofessional làctia, exigim que es reguli obligatòriament per decret”, afirmen des de JARC-COAG. Totes aquestes mesures haurien d'adoptar-se de manera urgent si existeix veritable voluntat per part dels Governs europeus i la Comissió que es mantingui la producció làctia en tots els territoris de la UE.


Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat