JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

28/04/2016 - JARC-COAG exigeix més pressupost per a la línia d’ajuts per renovar la maquinària agrària

    Cisterna de purins pionera

Veure més informació:

Reacció de JARC-COAG al Reial Decret del Ministeri d'Agricultura

  • L’organització reclama que el Magrama i el DARP adquireixin “un compromís financer” que asseguri la partida necessària per donar resposta a les necessitats del sector: millorar la seguretat i augmentar l’eficiència energètica
  • Demana al Magrama que en la concessió no s’apliqui un criteri tan inadequat com és l’ordre de presentació de les sol·licituds. S’hauria de prioritzar els professionals, les explotacions agràries prioritàries, els joves i aquells que es troben en zones productives més desafavorides
  • També demanen modificar el projecte de Reial Decret perquè quedaran excloses les escampadores de fems sòlids d’alta capacitat, pròpies de cultius extensius, ja que se’ls exigeix un dispositiu d’aplicació localitzada que no incorporen perquè és agronòmicament  innecessari. 

L’organització agrària JARC-COAG ha presentat avui importants al·legacions al projecte de Reial Decret del Ministeri d’Agricultura referent a les subvencions per a la renovació de la maquinària agrària. Per a l’entitat, la mesura no tindrà repercussió en l’economia dels agricultors i ramaders sense una dotació pressupostària adequada, i per tant, no es compliran els objectius de millorar la seguretat en les activitats agrícoles i millorar l’eficiència energètica.

Robert Jaimejuan, cap sectorial de farratges de l’organització, indica que "sense els diners suficients el pla mai serà efectiu, perquè no atendrà el volum de sol·licituds presentades, tenint en compte la forta inversió que suposa aquest tipus de maquinària".

A més, des de JARC-COAG es demana al Departament d’Agricultura que paral·lelament adquireixi el “compromís financer” de donar suport a aquest tema.

Per a Jaimejuan, “un altre dels problemes que ha generat aquest ajut són les traves i la complicació burocràtica a la qual ens sotmeten a l’hora de demanar-lo, ja que ens exigeixen un excés de documentació que fa que sigui un procés poc àgil”.

 No es pot donar un ajut al primer que el presenta

L’entitat sol·licita que en la concessió de les subvencions s’apliquin criteris d’eficiència i necessitat i que es prioritzi els agricultors professionals, les explotacions agràries prioritàries, els joves i aquells que es troben en zones productives més desafavorides. Actualment, està previst que s’adjudiquin per ordre de presentació de les sol·licituds.  

Exclusions inadmissibles

També demanen modificar el projecte normatiu estatal perquè quedaran excloses les escampadores de fems sòlids d’alta capacitat, pròpies dels cultius extensius. Se’ls exigeix un dispositiu d’aplicació localitzada que no incorporen perquè agronòmicament és innecessari per la correcta gestió de la fertilització.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat