JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

31/05/2016 - L’Ajuntament de Girona debatrà la bonificació de l’IBI de les construccions agrícoles en sòl rústic

    Construcció agrícola

Veure més informació:

Reunió de JARC-COAG Girona amb l'alcaldessa

 

  • La reunió que JARC-COAG Girona ha mantingut amb l’alcaldessa, Marta Madrenas, ha propiciat que la mesura es voti al pròxim ple municipal del 13 de juny i que s’elevi al Consell Comarcal del Gironès
  • La Llei General Tributària permet als consistoris una rebaixa de l’import del tribut, tenint en compte que es tracta d’una activitat que fomenta l’ocupació
  • L’organització agrària demanarà al Cadastre que faci una revisió anual a la baixa del valor de les edificacions agràries, tenint en compte que aquest es redueix amb el pas del temps

L’Ajuntament de Girona debatrà en el pròxim ple municipal, que es celebrarà el pròxim dilluns 13 de juny, si aplica la bonificació del 95% de la quota de l’IBI a les construccions agrícoles en sòl rústic, tal com permet la Llei General Tributària. La mesura l’ha proposat l’organització agrària JARC-COAG Girona, després que el seu president, Joaquim Suñer, es reunís el passat dimarts 24 de maig amb l’alcaldessa, Marta Madrenas.

L’alcaldessa s’ha compromès a elevar la petició al Consell Comarcal del Gironès, de forma que la mesura la puguin aplicar tots els ajuntaments de la comarca. La rebaixa de l’import de l’IBI es justifica normativament perquè l’agricultura i la ramaderia són activitats que fomenten l’ocupació.

L’article 74 de la Llei General Tributària permet les bonificacions potestatives. La norma, vigent des de l’1 de gener de 2013, estableix que “els ajuntaments mitjançant una ordenança podran regular una bonificació de fins al 95% de la quota íntegra de l’impost a favor dels immobles en els quals es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històriques,

artístiques o de foment de l’ocupació”. Per aplicar la normativa, només seran necessaris els vots de la majoria simple dels membres del ple municipal.

Per altra banda, també s’està negociant amb els ajuntaments que, en el cas que no vulguin utilitzar la bonificació potestativa, apliquin el coeficient mínim (entre el 0,3 i el 0,9) sobre els béns immobles en sòl rústic. L’objectiu és aconseguir el menor impacte possible de l’IBI i que les valoracions cadastrals siguin ajustades a la realitat.

Valoracions cadastrals ‘reals’

El president de JARC-COAG Girona, Joaquim Suñer, valora positivament la decisió, ja que “és necessari que es redueixi l’excessiva pressió impositiva sobre els pagesos i ramaders, derivada dels nous criteris de valoració cadastral”. De fet, l’organització agrària ja fa mesos que treballa amb la Direcció General del Cadastre, el subdelegat del Govern de l'Estat a Girona, i la subdelegada del Govern de l’Estat a Catalunya,  per reduir l’augment excessiu del valor cadastral de les explotacions agràries i ramaderes ubicades en sòl rústic.

JARC-COAG ha aconseguit el compromís de revisar individualment les  valoracions cadastrals en les quals es presenten al·legacions i en la modificació dels criteris quan es comprovi que no són adients a la realitat.

A banda, l’organització agrària també demanarà al Cadastre que faci una revisió anual a la baixa del valor de les edificacions agràries, tenint en compte que aquest es redueix amb el pas del temps.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat