JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

19/09/2016 - El Ministeri d'Agricultura pretén “inutilitzar” els estudis de la cadena de valor dels aliments

    Veremadora

Veure més informació:

Incomplint les directrius que marca la Llei de millora de la Cadena Alimentària

  • Les últimes modificacions proposades eliminarien els costos de producció de cada baula, informació bàsica per conèixer la rendibilitat real d’agricultors, indústries, majoristes i cadenes de distribució.
  • JARC-COAG s’oposa rotundament a aquest fet perquè significaria una seriosa reculada en la transparència al llarg de tota la cadena, i així ho ha traslladat al President del Ple de l'Observatori dels Aliments, Fernando Burgaz.
  • A Catalunya, davant les propostes d’establir un Observatori de la Cadena Alimentària propi, l’organització agrària recorda que en tots els antecedents sectorials s’ha mantingut el focus només en l’explotació mentre s’ha permès l’opacitat en la resta de baules de la cadena, propiciant una major vulnerabilitat dels productors i limitant la seva capacitat de negociació.

JARC-COAG s’oposa rotundament a les modificacions plantejades pel Ministeri d'Agricultura en els estudis de la cadena de valor dels aliments, perquè suposarien una important reculada en la transparència al llarg de la cadena i en la rellevància i utilitat dels mateixos.

La proposta que planteja el Magrama deixaria d’analitzar l’estructura bàsica de costos i preus en les diferents baules i la formació dels preus finals dels aliments – només els descriurien –, i tampoc estudiaria els factors que determinen la seva evolució.

JARC-COAG considera que la nova proposta seria només una compilació d’informació ja disponible en relació als preus, fent una simple fotografia del recorregut dels productes del camp a la taula. D’aquesta forma, s’allunyaria de diverses de les funcions encomanades al Ple de l'Observatori dels Aliments per la Llei 12/2013, de mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. En concret en la lletra i) del seu article 20 s’encomana a l'Observatori analitzar i estudiar de forma continuada l’estructura bàsica dels costos i de preus percebuts i pagats, així com els factors causants de la seva evolució, en els productes de major importància estratègica per al sector agroalimentari espanyol”. També la lletra h del citat article recull com a funció “realitzar estudis de caràcter regular, encaminats a establir un seguiment sistemàtic de la formació dels preus finals dels aliments”.

JARC-COAG considera que conèixer els costos de cada baula és bàsic per determinar la rendibilitat real d’agricultors, ramaders, indústries, majoristes i distribució, i conèixer els possibles punts de millora en cada cas. 

Observatori de la Cadena Alimentària a Catalunya?

A Catalunya, darrerament també es parla d’establir un Observatori de la Cadena Alimentària propi, per analitzar la situació dels diferents agents de la cadena i detectar alteracions que puguin considerar-se abusives.

Davant aquesta proposta, l’organització agrària catalana recorda que en tots els antecedents d’observatoris sectorials s’ha mantingut el focus només en l’explotació, mentre s’ha permès l’opacitat en la resta de baules de la cadena, propiciant una major vulnerabilitat dels productors i limitant la seva capacitat de negociació. "Si els únics que hem d’ensenyar les cartes som els productors, està clar que acabarem trencant la baralla", afirma en Francesc Boronat, president de JARC-COAG.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat