JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

30/11/2016 - JARC-COAG denuncia l’afany recaptatori desmesurat del Govern i la manca de suport als productors del sector agrari

    Reunió bilateral JARC-COAG i DARP

Veure més informació:

L’organització agrària considera que el pressupost adreçat a Agricultura és insuficient i estarà mal gestionat si no s’usa per prioritzar el suport als temes cabdals: incorporació de joves, inversions, mesures agroambientals, producció ecològica i zones amb limitacions naturals.

  • L’entitat s’oposa frontalment a establir noves taxes a les explotacions agràries o a l'increment d’altres, considerant que el Govern les està ofegant amb un augment continuant de la pressió impositiva, establerta sense arguments objectius, sense debat i per la "porta del darrere".
  • "L’afany recaptatori del Govern és inacceptable, arribant a l’extrem de fer-nos pagar taxes per tràmits que fa temps que s’estan fent, com la presentació o modificació dels Plans de Gestió de Dejeccions Ramaderes o la d’obtenció del carnet d’aplicador de productes fitosanitaris".

L’organització agrària JARC-COAG continua considerant que el pressupost assignat al Departament d'Agricultura és insuficient i que mostra la manca d’importància que el Govern dóna al sector agrari, situant-lo novament a la cua dels increments pressupostaris previstos per l’any vinent. La nova proposta manté el percentatge adreçat al sector lluny del que era en el passat i del que hi destinen altres Comunitats autònomes o Estats.

L’entitat considera que si no s’usa per prioritzar el suport als temes cabdals (incorporació de joves, inversions, mesures agroambientals, producció ecològica i zones amb limitacions naturals) les petites i mitjanes empreses agràries estan condemnades a anar desapareixent, incrementant la dependència alimentària. Així doncs, continuaran treballant en aquest sentit durant el tràmit parlamentari.

Els representants dels productors mostren també una oposició frontal al Govern per establir noves taxes a les explotacions agràries o incrementar-ne d’altres, considerant que s’està contribuint a ofegar-les amb un augment continuat de la pressió impositiva, sense debat amb els representants del sector, sense motivació objectiva i sense valorar la seva capacitat econòmica.

La Llei d’Acompanyament dels Pressupostos, presentada ahir per la Generalitat, preveu, per exemple, que determinats ramaders hagin de pagar fins a 200 € per la presentació i la tramitació del pla de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació posterior, adduint la càrrega administrativa que suposa. Decisió inacceptable tenint en compte que s’ha fet d’esquena al sector, que fa anys que aquests plans són obligatoris, que els ramaders assumeixen el cost d’elaboració, i a més, ara s’han implantat mitjans telemàtics per facilitar-ne la tramitació.

Els representants de JARC-COAG tampoc no consideren justificable que els agricultors hagin de pagar per obtenir o renovar el carnet d’aplicador de productes fitosanitaris, i tampoc que hagin d’assumir un augment, ni motivat ni raonable, entre el 15% i 37% en taxes com la d’inscripció de vehicles agrícoles o la d’autoritzacions de plantació de vinya, entre d’altres, quan no s’ha abordat realment la racionalització de la burocràcia.

Des de l’entitat, reiteren que l’augment de la pressió impositiva del Govern s’ha fet de manera unilateral i per "la porta del darrere". A banda, les noves taxes i els increments no estan justificats objectivament, no tenen en compte la manca de capacitat econòmica de moltes explotacions, que a més, no poden repercutir l’augment dels costos en el preu de venda del seu producte. Tot plegat es va acumulant sobre les espatlles dels productors restant-los competitivitat respecte als d’altres territoris.

Procediment sancionador per la gestió de dejeccions i fertilització

L’entitat considera que el procediment sancionador per la gestió de les dejeccions i la fertilització no s’hauria d’haver inclòs dins la Llei d'Acompanyament del Pressupost sense abans haver-ne fet una avaluació conjunta, assegurant la participació de les parts i un procés d’exposició pública.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat