JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

25/03/2013 - El Regadiu de la Terra Alta: no hi ha duros a quatre pessetes

    D'esquerra a dreta: Josep Balsebre, president de JARC a Tarragona; Xavier Vela, soci JARC participant en el Regadiu; Jordi Sala, director general de Desenvolupament Rural del DAAM i Antonio Enjuanes,subdirector general d’Infraestructures Rurals

JARC aclareix la situació amb una reunió amb el DAAM

El pagament que han d’assumir els regants de la Terra Alta, que ascendeix a 1.491 €/ha, ha generat un bon ensurt als productors afectats però, de forma més concreta, un important problema de tresoreria i financer.

Socis i representants de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) han estat en contacte amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural des de fa un temps per avaluar les alternatives i flexibilitzar les condicions, dins el possible, en funció de la realitat de cada explotació.

La dificultat de molts dels regants per fer-hi front ha comportat moviments i gestions de particulars, Administració i organitzacions professionals agràries, tot i que ha d’entendre’s que l’actor principal és la Comunitat de Regants. El resultat ha estat l’aparició en premsa de diferents articles parlant de vies de finançament aconseguides, rumors o comentaris contradictoris que han contribuït a la desinformació i la incertesa dels afectats, que el que veuen és un rebut damunt la taula.

En la reunió mantinguda, el passat dijous 21 de març, entre JARC i la Direcció general de Desenvolupament Rural per a clarificar la situació i informar correctament els afectats, es va posar de manifest que:

La Comunitat de Regants ha ofert facilitar el pagament fraccionant-lo en un màxim de quatre terminis (que es farien efectius en tres anys). Això implica, no obstant, un import addicional de 100 €/ha per al segon pagament i els posteriors.

El DAAM ha tractat amb la Comunitat de Regants, com a únic ens competent, el problema i possibles fórmules de flexibilització. La intenció del Departament és reinvertir en l’ampliació del Regadiu i ha mediat amb algunes entitats financeres per a possibilitar fórmules de finançament. En l’actualitat, hi ha tres entitats que facilitarien línies de crèdit a retornar entre 6 i 8 anys, amb uns interessos raonables, que són La Caixa, l’Institut Català de Finances i el BBVA.

En Josep Balsebre, president de JARC a Tarragona, i en Xavier Vela, soci participant en el Regadiu, van proposar que s’avalués la possibilitat que el fraccionament en dos terminis no es penalitzés amb els 100 €/ha addicionals. Aquesta possibilitat oferiria temps als regants per a estudiar el seu finançament, facilitaria el pagament dels rebuts en el termini d’un any i repercutiria en el volum cobrat per la Comunitat amb rapidesa. El director general de la Direcció General de Desenvolupament Rural del DAAM, el senyor Jordi Sala, i el subdirector general d’Infraestructures Rurals, el senyor Antonio Enjuanes, van recollir la proposta per a debatre-la amb la Comunitat de Regants.

En definitiva, el regant que ha de fer front al pagament disposa de diferents alternatives que passen pel pagament al comptat, el fraccionament ofert per la Comunitat de Regants, la liquidació del deute mitjançant un crèdit amb les tres entitats esmentades anteriorment o, si és afortunat, amb un crèdit particular amb una altra entitat. La decisió i negociació correspondrà a cada productor en funció de les seves necessitats i possibilitats però, està clar que no hi ha receptes màgiques.

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat