JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

27/02/2017 - JARC-COAG demana al Govern de l’Estat que corregeixi urgentment la valoració cadastral desmesurada de les construccions agràries en sòl rústic

    Reunió amb Cadastre

Veure més informació:

Després d’aconseguir que el Congrés dels Diputats hagi aprovat una moció per instar al Executiu a fer una revisió d’aquesta valoració, creant una ponència específica per rústica, l’organització agrària també sol·licita que s’aturin les revisions cadastrals fins que s’hagin corregit els barems

  • JARC-COAG fa temps que exigeix una revisió a la baixa a través de reunions amb la Direcció General del Cadastre i els diferents partits polítics, traslladant també als Ajuntaments que facin ús de la seva potestat per bonificar l’IBI de les construccions valorades desmesuradament o apliquin el coeficient mínim

L’organització agrària JARC-COAG sol·licita al Govern de l’Estat que apliqui amb celeritat mesures per a rebaixar el valor cadastral de les construccions agrícoles situades en sòl rústic. Aquesta petició es realitza després que el passat 21 de febrer, el Congrés dels Diputats instés a l’Executiu a corregir de forma urgent aquesta valoració desmesurada que penalitza els pagesos i ramaders, en equiparar el valor de les finques agrícoles, ramaderes i forestal a les industrials.

La moció, presentada pel grup parlamentari d’ERC, reclama al Govern aprovar les normes necessàries que permetin elaborar una ponència específica per les construccions agràries en sòl rústic.

Regularització cadastral injusta

Des de JARC-COAG fa temps que s’està denunciant aquesta situació, ja que la nova valoració de les construccions comporta un desmesurat augment de diversos tributs relacionats (IBI, impost sobre transmissions patrimonials, etc).

L’organització agrària ja es va reunir el juny de l’any passat amb ERC, partit polític que ha impulsat la moció, perquè pressionés per crear una ponència que analitzi els usos agrícoles vinculats als rendiments de les explotacions. A més, també va mantenir una trobada a finals de l’any 2015 amb la Direcció General del Cadastre, òrgan depenent del Ministeri d’Hisenda, per revisar a la baixa aquesta valoració.

D’altra banda, l’entitat també ha estat negociant amb els Ajuntaments que, en el cas que no vulguin utilitzar la bonificació potestativa de l'IBI permesa per llei, apliquin el coeficient mínim sobre els béns immobles en sòl rústic, establert en un 0,3

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat