JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

09/06/2017 - Nova taxa per la tramitació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes

    Porc

Veure més informació:

JARC-COAG contraria a que s’apliqui una taxa abans de que el DARP hagi fet la feina que li toca

  • L’organització agrària denuncia que el Departament d'Agricultura porta anys paralitzant nous projectes de granges de porcí o modificacions dels existents.
  • Considera que aquesta "lentitud" no s’ha de resoldre augmentant els tributs a uns ramaders que estan fent importants inversions des del tancament de les plantes de cogeneració per adequar la gestió de les dejeccions ramaderes a la normativa. 
  • "Quan encara no s’ha aprovat la modificació del Decret que ha de donar-nos un marc jurídic estable en la gestió de les dejeccions, se’ns aplica una taxa per la porta del darrere. No és una qüestió de diners, estem parlant de fer les coses de cara i de forma justificada", aclareix en Jaume Bernis, cap sectorial del porcí de JARC-COAG.

La sectorial del porcí de JARC-COAGdenuncia que als ramaders catalans se’ls apliqui una nova taxa per la presentació i la tramitació dels plans de gestió de les dejeccions ramaderes o la seva modificació, sense que s’hagi aprovat la modificació del Decret 136/2009 que ha de regula aquest aspecte de forma més global.

No és només una qüestió de diners

El Cap Sectorial del porcí de JARC-COAG, Jaume Bernis, recorda que “molts ramaders estem fent un sobreesforç per adaptar-nos al tancament de les plantes de cogeneració, encara no tenim un marc normatiu estable en relació a la gestió de les dejeccions i s’acumulen retards injustificables en la tramitació dels plans. En aquest context, augmentar els tributs no considerem que sigui una mesura correcta ni oportuna”.

La nova taxa, vigent a partir del 31 de març d'enguany i inclosa en la Llei d’Acompanyament dels Pressupostos de la Generalitat, estableix el pagament de 200€ per la presentació i tramitació dels plans de gestió de les dejeccions i les seves modificacions en les explotacions incloses en l’annex I, que engloben principalment les granges de porcí. Aquest import és progressivament menor per les explotacions ramaderes incloses en la resta d’annexos.

Pagar per un servei no ofert?

L’organització agrària també posa sobre la taula que el Departament d'Agricultura està paralitzant des de fa anys els plans de dejeccions ramaderes de les explotacions que presenten un nou projecte o han de modificar l'existent. Aquest fet, incrementa la incertesa dels ramaders afectats i l’oposició general a aquesta nova taxa, considerant-la inoportuna i injustificada pel servei ofert fins ara.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat