JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

05/12/2017 - L'acord de lliure comerç UE-MERCOSUR tindria un brutal impacte sobre el 20% de la producció final ramadera espanyola, 2.700 milions/any

Veure més informació:

El contingent de 78.000 tones lliures d'aranzels que es planteja per a la carn de boví suposaria, en el seu equivalent de pes en canal, l'eliminació de 2 milions de vaques alletants de la UE.

  • Porcí i determinades fruites i hortalisses, es veurien també afectats per la competència deslleial propiciada per aquest acord.
  • Argentina, Brasil, Uruguai i Paraguai permeten la utilització d'hormones de creixement i antibiòtics en ramaderia i productes fitosanitaris en agricultura prohibits a la UE.
  • JARC-COAG  s'oposa frontalment a aquest acord per l'impacte sobre el model agrari europeu i els perills per a la seguretat alimentària dels consumidors de la UE.
  • L’organització indica que és inacceptable que es lliuri el sector ramader a canvi de cotxes i facilitats per a grans constructores en les licitacions públiques.

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat