JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

18/04/2018 - Anàlisi JARC-COAG PGE 2018 Ministeri d'Agricultura

Pressupostos continuistes, clarament insuficients per abordar els reptes en matèria d'aigua, maquinària agrícola, sanitat agropecuària i assegurances

Anàlisi JARC-COAG PGE 2018 Ministeri d'Agricultura

 

Pressupostos continuistes, clarament insuficients per abordar els reptes en matèria d'aigua, maquinària agrícola, sanitat agropecuària i assegurances

  • Les partides destinades a la modernització de regadius, Pla Renove de maquinaria, sanitat agropecuària i assegurances agràries consoliden les retallades acumulades en els últims anys. Desapareix l'ajuda acoblada a la fruita seca.
  • El 71% del pressupost correspon a fons comunitaris que rep Espanya.


Barcelona, 18 d'abril de 2018.JARC-COAG considera els Pressupostos Generals de l'Estat 2018 per al Ministeri d'Agricultura “continuistes i clarament insuficients” per abordar els reptes del sector en matèria d'aigua, maquinària agrícola, sanitat agropecuària i riscos climàtics. Així es desprèn de l'Informe elaborat pels Serveis Tècnics de COAG sobre el capítol agrari del projecte de PGE 2018. L'anàlisi destaca especialment que les partides destinades a la modernització de regadius, Pla Renove de maquinaria agrícola, sanitat agropecuària i assegurances agràries consoliden les retallades acumulades en els últims anys, limitant qualsevol avanç en aquest sentit.

A nivell de grans xifres, el pressupost consolidat del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació i Medi ambient per a l'exercici 2018 ascendeix a 9.649 milions € (+1,8%), dels quals 6.855 milions d’euros (71%) corresponen a transferències agrícoles i pesqueres (FEAGA, FEADER, FEP, IFOP) a Espanya des de la Unió Europea. En l'examen detallat, JARC-COAG posa el focus en els següents programes:

-      Competitivitat i qualitat de la producció i els mercats agraris. La partida es manté estable respecte a 2017, però cal tenir en compte que en els últims anys s'ha seguit un procés de desmantellament de les principals mesures d'aquest programa: foment de la innovació tecnològica, fruits de closca o fruita seca, ordenació dels sectors productius, races autòctones en règim extensiu, millora de la productivitat, qualitat, etc.  Enguany, destaca l'eliminació de la línia pressupostària destinada a la millora dels fruits de closca, i encara més, tenint present que el Ministeri ja havia decidit no pagar els exercicis 2016 i 2017 d’aquest ajut, malgrat estar pressupostats. “És inacceptable que s’elimini aquest suport, i a sobre, no es tingui en compte la demanda dels productors de posar en marxa un Pla de Reconversió amb una dotació econòmica suficient” afirma Sisco Esquerda, cap sectorial de fruita seca de JARC-COAG.

-      A més, aquest any es publicarà la segona convocatòria del pla de renovació de maquinària agrícola (RENOVE), dotada amb una partida de 5 milions €, insuficient per a la demanda que s'espera. Cal tenir en compte, que les recents modificacions en la normativa de la PAC, en relació a la forma d'aplicació dels purins, prohibint l'ús de sistemes de ventall i canons, han provocat preocupació entre els agricultors. Aquesta restricció comporta l'adaptació de la maquinària actual, que entenem haurà de realitzar-se de forma escalonada, tenint en compte aspectes com la dimensió de l'explotació agrària i les característiques de la maquinària existent.  En molts casos és necessari canviar el 90% dels equips i això suposa una inversió molt important per als agricultors, amb màquines que poden suposar un 40% més de cost que els actuals sistemes d'aplicació. Tenint en compte l'anterior, és imprescindible que entre les ajudes previstes es contempli amb caràcter urgent la d'un Pla Renove per a aquest tipus de maquinària, amb una dotació pressupostària adequada, amb la finalitat de facilitar al sector l'adaptació requerida.

-      Competitivitat  i  qualitat  de la sanitat agrària. El programa de sanitat agrària es dota amb 42 milions € (+1,17%). Aquest, va sofrir una important retallada del 30% en els exercicis compresos entre 2010 i 2015. Aquesta disminució pot ser molt preocupant en el cas que calgui fer front a plagues virulentes (cas de Xylella) o malalties dels animals, com ha ocorregut anteriorment: “llengua blava”, tuberculosi, brucel·losi, etc…

-      Prevenció  de  riscos  en les produccions  agràries (assegurances). El pressupost per a Previsió de Riscos en les Produccions Agràries i Pesqueres ascendeix a 216,4 milions € (exactament igual que a l’any 2017). Val a dir, però, que des de 2011 acumula una reducció del 23%.  La experiència ens diu que la forta reducció de les subvencions durant el 2012 i 2013 (més d’un 50% en el pressupost d’ENESA, passant de més de 300 M€ a 200 M€) ocasiona una baixada de les assegurances contractades. De fet, van arribar a baixar més d'un 16% el 2013 respecte l’any anterior.  La cobertura de l’assegurança agrària és l'única opció per a l'agricultor i ramader per compensar part de les pèrdues ocasionades per fenòmens climàtics adversos. “Amb aquest panorama de retallades, encara és més important prioritzar en l’assignació del pressupost els agricultors professionals i els joves que s’incorporen a l’activitat agrària”, indica Joan Carles Massot, president en funcions de JARC-COAG.

-      Gestió de recursos hídrics per al regadiu. Aquest programa s'estabilitza després de disminuir els seus fons de forma apreciable en el passat exercici. El capítol d'inversions reals, que és el que principalment articula aquest programa, retalla els seus fons un 2,9%. A més, els 6 milions que es dediquen a l'epígraf concret de “consolidació i millora dels regadius existents” resulten molt limitats per escometre una estratègia seria de modernització. Les 3,75 milions hectàrees de regadiu, representen el 16% de la Superfície Agrària útil i generen al voltant del 60% de la producció final agrícola.

 

Per a més informació:

-       Sisco Esquerda, cap sectorial de fruita seca de JARC-COAG (tel. 609 859 575)

-       Lluís Viladrich, cap sectorial de cereals de JARC-COAG (tel. 629 750 091)

-       Joan Carles Massot, president en funcions de JARC-COAG (tel. 635 556 658)

 

Descarrega de l’informe complert de COAG a:  http://chil.me/download-file/104758-212907

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat