JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

20/06/2018 - JARC ha demanat a Luis Planas un enfortiment de la PAC en defensa del model professional d'agricultura

1a. reunió amb el nou ministre d'Agricultura celebrada avui

JARC ha demanat a Luis Planas un enfortiment de la PAC en defensa del model professional d'agricultura

 

  • L’organització agrària catalana també ha traslladat, a través de COAG, que es reforci el sistema d'assegurances agràries, la inclusió de la venda a pèrdues en la Llei de la Cadena Alimentària, l’establiment de tarifes elèctriques flexibles de temporada per reduir el cost del reg i l’increment del pressupost per al Pla Renove de maquinària.

Madrid, 20 de juny de 2018. Durant la primera trobada oficial de les organitzacions agràries amb representativitat estatal amb el nou Ministre d'Agricultura, COAG, organització a la qual pertany JARC, ha demanat a Luis Planas un enfortiment de la nova Política Agrària Comuna (PAC) en defensa del model professional d'agricultura i una aposta pels mecanismes de regulació de mercat per afavorir uns preus justos al camp i unes rendes dignes.

S’ha demanat al Govern que consideri estratègic al sector agrari i rebutgi qualsevol descens dels fons agraris europeus en el nou marc financer de la PAC que es vol posar en marxa més enllà del 2020.  Els agricultors hauran d’assumir nous reptes i exigències i estaran amenaçats pels nous acords de lliure comerç que ja s'estan negociant (Mercosur, Austràlia, Nova Zelanda).

Respecte al model d'aplicació, JARC i COAG han proposat al Ministre que es rebutgi qualsevol intent de renacionalització de la PAC i es defensi un finançament 100% comunitari del primer pilar, el de les ajudes directes. Així mateix, tornen a demanar que el suport es centri en la figura del que ara anomenen agricultor genuí, veritable professional actiu, i en la  incorporació de joves.

Del decàleg de propostes presentades durant la reunió, també s’ha incidit especialment en:

-       Reforçar el sistema d'assegurances agràries i prioritzar els professionals. El pressupost destinat a facilitar la contractació d’assegurances agràries s’ha reduït més d’un 40% respecte al període 2008‐2012. La baixada de subvencions i el progressiu augment de les primes per increments de sinistres, derivats en part pels efectes del canvi climàtic, fa que a poc a poc els productors es vegin obligats a deixar de contractar assegurances, la qual cosa posa en qüestió la sostenibilitat del sistema. JARC i COAG aposten per un augment de la partida pressupostària i la priorització del suport adreçat als professionals.

-       Incorporació de la “venda a pèrdues” en la Llei de millora de la Cadena Alimentària.

Proposen incloure la tipificació de la venda a pèrdues en la Llei de Millora de la Cadena Alimentària. Aquesta, és una pràctica abusiva utilitzada de forma reiterada per impedir la correcta formació dels preus de molts productes agroalimentaris i perjudica especialment als agricultors i ramaders, perquè és sobre els quals recau l'efecte final d'aquesta mala praxis.

-       Contracte de temporada flexible per a tarifes de regadiu. Des de la desaparició l’any 2008 de la tarifa elèctrica de regadiu, els costos elèctrics de l'agricultura han augmentat considerablement, reduint la competitivitat de les explotacions agrícoles. Posteriorment, l’any 2013, l'increment del cost per potència va tenir un efecte encara més negatiu sobre el regadiu, on es fa un ús puntual i més intensiu de l'energia en determinats períodes, empitjorant encara més aquesta situació. JARC i COAG consideren que la solució més justa i adequada consisteix en establir els anomenats contractes de temporada flexibles, que permetin disposar d'almenys dues potències diferents al llarg de l'any, una per la campanya de reg i l’altra per la resta de mesos.

-       Increment del pressupost del Pla Renove de maquinaria agrícola. El sector ha d’assumir la costosa adaptació de la maquinària per complir la nova normativa sobre aplicació de purins al sòl. Els productors demanen que aquesta adaptació es pugui fer de forma progressiva i que hi hagi més suport econòmic per assumir aquest important increment en la despesa.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat