JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

21/01/2015 - JARC-COAG celebra la previsible millora en el nou mètode de càlcul de preus de la fruita seca i vetllarà perquè no perjudiqui als productors del sector

Veure més informació:

Els representants de l’organització agrària portaven anys denunciant que la fixació de preus de referència a Catalunya era negatiu per als productors de fruita seca, demanaven una sistemàtica més professional, criteris invariables i consensuats, i transparència en la fixació de preus. I sobretot, que reflectís la situació real del mercat en cada moment. I, per tant, celebren el primer pas en aquest sentit, establert durant la reunió d’ahir amb representants del Departament d'Agricultura, de la Llotja de Reus i dels diferents operadors.

JARC-COAG també ha aconseguit que la Llotja de Reus no estigui sense cotitzar gairebé dos mesos durant el període d’estiu, acordant-se que el primer preu s’establirà a mitjans d’agost. Així, s’intentarà evitar la pressió de preus a la baixa a causa de l’acumulació de l’oferta de les collites primerenques, que son cada vegada superiors.

L’organització agrària considera que és important treballar per mantenir la llotja catalana com a referència, tant a Catalunya i com a nivell internacional, i no permetre que novament les seves cotitzacions siguin generalment inferiors a les d’altres.

El Cap sectorial de la fruita seca de JARC-COAG, Sisco Esquerda, va assistir ahir a una reunió amb representants dela Llotja de Reus, del Departament d'Agricultura, dels comercialitzadors i altres organitzacions agràries, per establir el nou mètode de formació de preus dela Llotja de Reus per a l’ametlla i l’avellana.

Sisco Esquerda celebra que després d’anys de reivindicació s’hagi fet un pas endavant per millorar el funcionament d’aquesta llotja i evitar que el mètode de càlcul perjudiqui els interessos dels productors. Malgrat tot, considera que caldrà vetllar l'impacte real del nou sistema, i en un termini de 3 mesos avaluar si reflecteix realment la situació del mercat i corregir-lo, si cal.

D’altra banda, els representants de JARC-COAG han aconseguit que tiri endavant l’acord que estableix que la Llotja de Reus inici les cotitzacions a mitjans d’agost. Durant els darrers anys acostumaven a no s'establir un preu de referència durant dos mesos, donant-se les primeres cotitzacions a mitjans de setembre. Aquest fet generava una pressió a la baixa dels preus en acumular-se les ofertes, per la proliferació de noves varietats primerenques i l’avançament de les collites degut a les condicions meteorològiques dels darrers anys.

El nou sistema de càlcul és, d’entrada més professional i transparent, establint-se criteris invariables i consensuats, que caldrà anar analitzant periòdicament de forma conjunta tots els agents implicats, i modificant-los quan calgui per aconseguir que simplement s’ajustin a la situació del mercat, i no vagi sempre en contra dels mateixos.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat