JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

04/03/2015 - JARC-COAG exigeix al DAAM que el suport a les mesures de lluita alternativa contra la mosca de l'olivera s'estenguin a TOTA Catalunya

Veure més informació:

És una plaga que cal combatre enèrgicament arreu, perquè una mosca pot recórrer 40 Km. al dia, per tant, no es pot caure en l’error de tractar-ho com un problema que afecta només un territori concret, perquè s’està comprometent la producció d’oli d’oliva de qualitat a tota Catalunya.

L’organització agrària també es queixa que les Administracions, catalana i estatal, ja han fet una forta retallada de fons (50%) en un dels sistemes per combatre la plaga, els tractaments aeris. Dels cinc que es consideren necessaris per una correcta actuació, el 2012 només se’n feren dos i el 2013 un. Destacant que els tres de l’any passat es realitzaren gràcies a l’aportació econòmica dels productors més afectats.

Els Cap sectorial de l’olivera de JARC-COAG, Lluís Gaya, ha tornat a exigir al Departament d'Agricultura que el suport econòmic pels sistemes alternatius a la lluita química contra la mosca de l’olivera, s’estenguin a tota Catalunya. El DAAM planteja limitar-ho a les comarques de Baix Ebre, Montsià i Ribera d’Ebre, senzillament per limitacions pressupostàries. El representant de l’organització agrària deixa clar que, si el DAAM no prioritza aquest tema, està comprometent la producció d’oli d’oliva de qualitat a tota Catalunya.

La mosca de l’olivera (Batrocera oleae), en les dues darreres campanyes ha causat enormes danys a la collita d’olives de Catalunya. Segons dades del Servei de Sanitat Vegetal del Departament d’Agricultura, l’any 2013 va haver-hi un 70% d’olives picades a les comarques del Baix Ebre i el Montsià, i al 2014 l’afectació fou del 50%.

En aquests moments, es considera una plaga que cal combatre enèrgicament arreu, a causa de la variabilitat del conreu i l’alta mobilitat de la mosca, que pot arribar a recórrer 40 quilòmetres en un dia. La zona més afectada és tradicionalment la litoral i, especialment, el Baix Ebre i el Montsià, on des dels anys noranta s’hi han fet tractaments aeris per combatre la plaga i reduir-ne la propagació a la resta de Catalunya. Però, les retallades pressupostàries dels darrers anys han fet que dels cinc tractaments aeris que es consideren adequats, el 2012 només se’n varen fer dos, el 2013 un, i el 2014 tres. Ara bé, cal destacar que els d'aquest darrer any s’han realitzat gràcies a l’aportació de 10,5€/ha feta pels olivicultors de les dues comarques citades. A més, s’ha informat que la Unió Europea podria prohibir aquests tractaments aeris, ja que consideren que no permeten ser prou selectius.

Enfront d’aquesta situació JARC-COAG destaca que encara és més important recolzar econòmicament els mitjans de lluita alternatius als tractaments aeris, i que per tant, és un greu error limitar l’ajut agroambiental per la captura massiva de la mosca només a la zona sud de Catalunya, tal i com s’està plantejant a l’esborrany d’ordre per la qual s’aproven els ajuts associats al Contracte Global d'Explotació per al 2015.

Finalment, també reivindiquen que es prioritzi la percepció de l’ajut agroambiental de lluita a aquelles persones que en anys anteriors ja l’hagin realitzat, per no impedir encara més la continuïtat de les mesures de control d’aquesta plaga que els productors estan realitzant.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat