JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

13/03/2015 - JARC-COAG celebra haver aturat dues injustificades càrregues econòmiques que el Govern volia aplicar als ramaders

Veure més informació:

Publicada la Llei d'acompanyament Pressupost Generalitat de Catalunya 2015 (inclou creació i modificació de tributs)

L’organització agrària fa referència al cànon de l’aigua per explotacions ramaderes i a la taxa per identificació i registre del bestiar oví i cabrum.

Es reitera que cal  eliminar el cànon definitivament de la normativa catalana en matèria d’aigües (Decret legislatiu 3/2003), ja que és il·legal, al no respondre a cap servei ofert per  l'ACA.

Respecte a la taxa per identificació i registre del bestiar oví i cabrum, l’organització agrària senzillament la considerava totalment inadequada davant la difícil situació que viuen aquests ramaders.

Els representants de JARC-COAG celebren que s’hagi aconseguit aturar l’aplicació del cànon d’aigua per explotacions ramaderes,  i s’hagi eliminat la taxa per identificació i registre del bestiar oví i cabrum, dela Lleid’acompanyament del pressupost dela Generalitatde Catalunya per al 2015, publicada avui.

Respecte al cànon d’aigua, reiteren que és il·legal, perquè no respon a la prestació de cap servei, i per tant, hauria comportat una càrrega econòmica més per al sector totalment injustificada, que s’estimava en 422.000 d’euros el primer any i uns 2 milions d’euros a partir del tercer, afectant principalment als ramaders de porcí i avícoles. L’organització agrària deixa clar que l'Agència Catalana de l'Aigua no abasteix d’aigua a les granges ni intervé en el tractament de les dejeccions. Les darreres, son gestionades pel ramader mitjançant el seu Pla de Dejeccions Ramaderes, que evidentment ja li suposa un cost econòmic.

En aquest sentit, informen que seguiran treballant per eliminar totalment aquest cànon de la normativa  (Decret legislatiu 3/2003 - Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya), ja que mentre hi sigui es manté el perill que el Govern el vulgui aplicar injustificadament (augmentant un coeficient que actualment s’estableix a cero), com ho ha provat de fer els dos darrers anys, i com ho continua volent fer.

Pel que fa a la taxa per identificació i registre del bestiar oví i cabrum, JARC-COAG insisteixen a assenyalar que establir una nova càrrega econòmica a uns ramaders que des de 2013 han de tenir un Pla de Recuperació, no té cap sentit, perquè lluny d’ajudar hauria empitjorat la seva situació.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat