JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

17/03/2015 - El sector porcí català, obligat a obrir mercats alternatius al rus i a l'europeu

    Intervenció del senyor Carlos Buxadé durant la jornada

Veure més informació:

JORNADA DEL PORCÍ JARC-COAG A FIRAGRI (Figueres)

El veto rus, el col·lapse del mercat europeu i la reducció del consum interior obliguen al sector porcí català a obrir nous mercats d’exportació i augmentar l’eficiència productiva.

L'Estat espanyol exportava a Rússia un 24% de la seva producció, per tant, davant el fet que lluny de tornar a obrir fronteres els russos tendeixen a autoabastir-se, està clar que cal mirar cap als països asiàtics.

El sector porcí està obligat a continuar treballant per obrir nous mercats. Aquesta ha estat una de les conclusions que s’han extret de la jornada dedicada a aquest sector que ha organitzat JARC-COAG en el marc de Firagri (Figueres).

Segons dades exposades per Carlos Buxadé, Catedràtic de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, i destacat assessor i consultor internacional, a l’Estat espanyol el consum de carn de porc s’ha reduït un 28% en 10 anys (passant de 64 kg/persona/any el 2003 a 46,3 kg/persona/any el 2013). D’altra banda, la producció ha augmentat un 18% (de 2,9 milions de tones a inicis del 2000 s’ha passat a 3,43 milions de tones el 2013).

Si a aquestes dades hi afegim que actualment el mercat europeu és excedentari i està col·lapsat, i que Rússia, lluny de tornar a obrir fronteres està tendint a l’autoabastiment, la conclusió és clara: el 24% de la producció espanyola de carn de porcí que s’exportava a Rússia s’ha de dirigir a nous mercats no excedentaris, com Vietnam o Xina.

D’altra banda, el senyor Pep Font, veterinari i cofundador de SIP consultors, afegí que el sector hauria de continuar invertint en una major eficiència en la gestió de les explotacions, i no en un augment de la producció. A l’Estat espanyol ja es treballa en aquesta línia, aspecte que reflecteix una disminució dels costos mitjos de producció, que han passat de 1,23€/kg el 2013 a 1,11€/kg el 2014. Cal destacar que aquesta reducció ha estat afavorida per una disminució del cost de l’alimentació animal, aspecte que lamentablement no depèn directament dels ramaders.

Respecte els preus que reben els ramaders, indicar que després d’una caiguda acumulada superior al 31% durant el darrer semestre de 2014, segons les cotitzacions de Mercolleida de 2015 els preus tendeixen a una lleugera recuperació. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat