JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

23/03/2015 - JARC-COAG exigeix al DAAM i al MAGRAMA que s'ampliï el termini de sol·licitud dels ajuts 2015

Veure més informació:

La Comissió Europea ha plantejat als Estat Membres la possibilitat de prorrogar un mes aquest període, que oficialment és de l'1 de març al 15 de maig d'enguany, i la Ministra d'Agricultura espanyola ha anunciat que ho debatrà amb les comunitats autònomes.

JARC-COAG insta al conseller d’Agricultura a que aconsegueixi l'esmentada pròrroga, ja que actualment a Catalunya encara no s’ha publicat la totalitat de la normativa que regula la convocatòria d’ajuts d'enguany.

L’organització agrària també demana que aquesta necessària ampliació no s’acabi traduint en un retràs en els pagaments, perquè els agricultors i ramaders catalans no han de patir les conseqüències de la mala planificació i gestió de les diferents Administracions.

La Comissió Europeaha plantejat als Estat Membres la possibilitat de prorrogar un mes el termini de sol·licitud dels ajuts 2015,que oficialment és de l'1 de març fins el 15 maig d'enguany. En resposta,la Ministrad'Agricultura espanyola ha anunciat que ho debatrà amb les comunitats autònomes.

Davant aquest fet, JARC-COAG exigeix al conseller d’Agricultura català, que insti ala Ministrad'Agricultura espanyola, a que demani l’ampliació de la sol·licitud d’ajuts 2015 per a Catalunya, perquè a dia d’avui encara no s’ha publicat ni la totalitat de la normativa que estableixen els requisits de sol·licitud i adjudicació.

L’organització agrària reitera que els agricultors i ramaders no han de patir les conseqüències de la mala planificació i dels retards administratius. I destaquen que el primer any d’aplicació del nou sistema d’ajuts (reforma dela PolíticaAgràriaComuna), que introdueix importants i nombrosos canvis, és imprescindible que els productors disposin de temps i informació suficient per poder-s’hi adaptar, planificant correctament les seves actuacions.

Finalment JARC-COAG també demana que aquesta ampliació del termini de sol·licitud no es tradueixi en un retràs en el pagament dels ajuts, perquè si fos així, es tornaria a perjudicar injustament als productors.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat