JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Actualitat

31/03/2015 - JARC-COAG demana suport econòmic al DAAM per les noves plantacions de vinya i per inversió en mecanització

    Veremadora

Veure més informació:

Actualment el DAAM no té previst recolzar econòmicament els viticultors professionals que vulguin plantar nous ceps en el marc de les noves autoritzacions de vinya, que s’inicien al gener de 2016.

L’organització agrària també denúncia que la reforma de la normativa d’ajuts establerta per al període 2015-2020 suposa una disminució del recolzament als viticultors. Continuen majoritàriament exclosos dels ajuts directes, i ara a més, rebran menys suport a través del Programa de Desenvolupament Rural català (PDR).

Respecte al PDR, destaquen que s’eliminen els ajuts a inversions en maquinària vitícola (prepodadores, despampoladores o veremadores), frenant la millora de la competitivitat de les explotacions. I tampoc no es prioritza suficientment aquest sector en aspectes com la incorporació de joves o els ajuts agroambientals

L’organització agrària demana suport econòmic al DAAM per les inversions necessàriament lligades a les autoritzacions de noves plantacions de vinya. Aquestes autoritzacions, que  s’assignaran anualment a partir de 2016, no poden rebre recolzament econòmic a través de l’ajut del Pla de Reestructuració de la Vinya, perquè són plantacions totalment noves, és a dir, no substitueixen vinyes arrencades.

Per tant, JARC-COAG demana que, com a inversions que són, puguin rebre el recolzament econòmic necessari per part del DAAM. De no ser així, s’estaria perjudicant greument els joves agricultors que s’incorporen i els viticultors que accedeixin a noves autoritzacions de plantació.

A més, JARC-COAG demana ampliar els criteris de prioritat establerts per accedir a aquest tipus d’autoritzacions. Sol·liciten incorporar-hi els joves que faci menys de 5 anys que s’hagin incorporat al sector i vulguin augmentar la seva superfície de vinya, i no prioritzar només els que comencen l’activitat aquell any.

També consideren que el suport que el DAAM ha previst per inversions en maquinària, dins la línia d’ajut a la competitivitat de les explotacions (Plans de Millora), ha passat per alt màquines molt útils per la vinya, com la prepodadora o la veremadora. És per això que l’organització agrària demana que es doni suport per adquirir aquest tipus de maquinària, per tal que els viticultors puguin treballar les seves vinyes amb la tecnologia que permeten millorar la competitivitat de les explotacions.

Finalment, els representants de la vinya de JARC-COAG consideren que els viticultors professionals son uns dels grans perjudicats per la reforma de la PAC 2015-2020. El nou marc normatiu els continua excloent de forma generalitzada dels ajuts directes, i ara a més, es redueix el recolzament que poder rebre a través del PDR català (Programa de Desenvolupament Rural). Respecte a aquest darrer punt, indiquen que tenen menys suport econòmic que altres sectors per incorporar-se a l’activitat, i també se’ls hi han reduït els ajuts agroambientals.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat