JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Planta Ornamental

19/05/2014 - Assegurança per a explotacions de planta viva i flor tallada

Veure més informació:

L’assegurança per a explotacions de planta viva i flor tallada dóna cobertura a totes aquelles explotacions dedicades al conreu dels següents subsectors:

 

  • Planta viva (planta ornamental)

 

  • Flor tallada

 

  • Vivers

 

  • Planters d’hortícoles i producció de llavors

 

Per la contractació d’aquestes assegurances, els titulars d’aquestes explotacions han d’estar inscrits en els corresponents Registres de Productors de Plantes de Vivers. No són assegurables els Centres de Jardineria o Gardens Centers.

 

Aquesta assegurança permet cobrir els següents riscos:

 

  • Pedregada

 

  • Glaçada

 

  • Vent

 

  • Riscos excepcionals (fauna silvestre, incendi, inundació, pluja persistent i neu)

 

  • Altres adversitats climàtiques

 

Aquesta assegurança es divideix en quatre mòduls, segons les condicions de cobertura a triar i el càlcul de la indemnització (a nivell de parcel·la o explotació):

 

Mòdul 1

El càlcul de la indemnització de tots els riscos coberts es fa de forma conjunta per a totes les parcel·les que componen l’explotació.

 

Mòdul 2

El càlcul d’indemnització d’uns riscos és per explotació i d’altres és per parcel·la.

 

Mòdul 3

El càlcul de la indemnització de tots els riscos coberts es fa de forma independent per a cadascuna de les parcel·les.

 

Mòdul 4

El càlcul de la indemnització de tots els riscos coberts es fa de forma independent per a cadascuna de les parcel·les (en aquest mòdul no estan garantits els danys d’Altres adversitats climàtiques).

 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat