JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Residus i sector agropecuari

27/01/2014 - La correcta gestió de residus

Projecte d'informació i difusió sobre els residus en l'àmbit agrari i agroalimentari

Des de JARC ja us havíem informat sobre el projecte que havíem iniciat amb l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) que tenia l’objectiu d’informar, difondre i divulgar la necessitat d’una correcta gestió dels residus en l’àmbit de l’activitat agrària.

 

D’aquest projecte s’ha generat un seguit de material de què podreu disposar en questa web com són les diferents tipologies de residu, els riscos que presenten i quina és la gestió que se’n pot fer.

L’objectiu d’aquest projecte no és establir obligacions per aquells que generen residus sinó proporcionar-los informació sobre les vies per a una correcta gestió d’aquests, ja que s’ha de ser conscients dels riscos associats a una mala gestió.

 

El tipus de residu, el punt del procés productiu on es trobi, la localització, o fins i tot, l’estat en què el trobem (sòlid, líquid o gas) condicionaran els efectes per al productor, la seguretat alimentària, el medi ambient o d’altres persones. I, malgrat que no pugui arribar a ser perjudicial per a la salut, un residu mal gestionat pot afectar la qualitat gustativa, olfactiva o textura d’un aliment, i ésser rebutjat en la cadena comercial.

 

Pel que fa a la classificació, podem distingir entre residus de la producció agrícola (com restes de poda o envasos de fitosanitaris), de la producció ramadera (com els animals morts o les dejeccions) i de la indústria alimentària (com la polpa, els greixos o els productes caducats).

A aquests també els hi podem afegir un quart bloc al qual podríem anomenar residus comuns entre els quals trobaríem pneumàtics, runa, aparells electrònics o electrodomèstics.

Aquesta distinció és merament funcional però el que cal tenir present per a una correcta gestió són els riscos i característiques de cada tipus concret de residu.

 

En molts casos, com el cas de les dejeccions ramaderes, els envasos de productes fitosanitaris o els residus industrials, aquesta gestió està ja protocol·litzada. Existeix l’obligació de disposar d’un pla de gestió de dejeccions, amb destí conegut i autoritzat, de dipositar els envasos de fitosanitaris en punts SIGFITO o, si s’escau, estar inscrit en el registre de productors de residus industrials i fer la declaració anual de residus en el cas d’una indústria.

 

En d’altres, és necessari conèixer si existeix algun tipus de marc normatiu que ho regula i actuar segons aquest. Per exemple, pot ser necessari disposar d’una autorització per a incorporar al sòl fruita retirada o per a emprar oliasses o vinasses provinents de cellers i molins per a la fertilització.

 

Per a alguns, bé existirà un marc comú que cal respectar (com per pneumàtics o bateries), bé no hi haurà específicament cap apartat que s’hi refereixi i s’hauran de tractar com elements de rebuig o portar a deixalleries o gestors autoritzats.

 

També és important pensar en el volum i tipologia del residu. Així, un embolcall de plàstic a l’oficina de l’empresa podrà ser gestionat ordinàriament, però els plàstics a gran escala dels túnels de conreu hortícola o d’embolcallat en una indústria s’hauran de gestionar específicament i mitjançant un sistema autoritzat.

 

Com a referència, heu de conèixer de l’existència d’un Catàleg Europeu de Residus, regulat per la Comissió Europea, i un Catàleg de Residus de Catalunya, que és anterior i publicat per l’Administració catalana.

Ambdós presenten una estructura similar:

  • Àmbit d’activitat (agrària, indústria alimentària, o residus municipals, entre d’altres)
  • Branca de l’activitat (producció primària o indústria alimentària, per exemple)
  • Tipologia de residu (teixits vegetals o animals, agroquímics o aliments caducats)
Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat