JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Empresa

18/06/2018 - AJUTS PER A LA RENOVACIÓ DE MAQUINÀRIA

Veure més informació:

Termini presentació sol·licituds: 15/09/2018 (resolució per ordre de presentació)

 

NORMATIVA

Real Decreto 294/2018, de 18 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 704/2017, de 7 de julio, por el que se establecen las bases reguladoras para la concesión directa de las subvenciones estatales para la renovación del parque nacional de maquinaria agraria.

Extracto de la ORDEN de 1 de junio de 2018 por la que se convocan las ayudas correspondientes al Plan de Renovación del parque nacional de maquinaria agrícola (PLAN RENOVE) para el ejercicio 2018

 

OBJECTE

Aquest any les subvencions només estan destinades a l’adquisició de cisternes de purins amb aplicador localitzat al sòl, o per la substitució de l’accessori de ventall, canó o plat per sistemes localitzats d’aplicació de purins.

Concessió directa per ordre de presentació electrònica de sol·licituds. Les que es quedin sense pressupost passen a llista d’espera per si hi ha desistiments (no implica cap dret de concessió).

La subvenció es només per a una única màquina nova per beneficiari i convocatòria (se’n pot retirar més d’una). Les màquines que es poden adquirir i les característiques es publiquen al web del MAPAMA.

No es pot fer operacions comleasingorenting, atès que el titular seria l’entitat i no la persona interessada.

 

Més informació a l'enllaç que trobareu a mà esquerra.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat