JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Forestal

29/11/2012 - Aprofitament de les zones boscoses a les explotacions agropecuàries a Catalunya

Quines possibilitats tenim per a treure un major rendiment als nostres espais forestals?

Des de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, i amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, hem elaborat un extens estudi d'anàlisi sobre la realitat dels espais forestals vinculats a les explotacions agropecuàries de casa nostra per tal de plantejar un ventall d'alternatives diferents per a mirar de treure'n un rendiment econòmic major.

Donada la diversitat d'explotacions, de tipologia i d'orografia dels nostres boscos, en cap cas aquest estudi pretén ser una pauta a seguir per a tots els propietaris forestals de Catalunya, sinó que el que busca és oferir tot el ventall de possibles aprofitaments d'una manera general. I a partir d'aquesta presentació de les diferents oportunitats, serà feina de tots aquells que hi estiguin interessats a analitzar la possibilitat d'implantar una o una altra opció a la seva finca.

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat