JARC - Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya

Forestal

02/07/2014 - Un nou escenari per al control de la fauna salvatge?

A JARC portem molts anys exposant quina és la situació i la problemàtica pel que fa a la fauna salvatge, proposant modes d’actuació, exigint que s’actuï en la prevenció de danys i, si es produeixen, que siguin compensats.

 

Ja vàrem denunciar que la normativa que regula la compensació per danys no inclou les espècies que més comunament en causen (conills, senglars, etc.). Igualment, també hem transmès a les Administracions i públicament que la fauna salvatge també és un factor important en la transmissió de malalties per a les espècies ramaderes.

 

Com a danys pels agricultors, s’ha de comptar l’arrencament de llavors, marges destrossats, arrencament de plantes, danys a les zones de reg o la destrucció de plantacions de tòfona, entre molts d’altres. L’actuació hauria d’esser molt ràpida en aquests casos per a evitar més danys.

 

Aparentment, el DAAM està impulsant una forma diferent de fer les coses. A finals de 2013 va presentar el Pla de xoc per Danys de la Fauna Salvatge, el qual contempla diferents mesures:

 

  • Fer les modificacions normatives necessàries per actualitzar la normativa.

 

  • Fixar llindars o línies vermelles a partir de les quals si els titulars de les àrees privades de caça no poden exercir les seves obligacions s’actuarà d’ofici des de la Generalitat.

 

  • Professionalitzar aquestes actuacions de control (empreses, federacions, organitzacions agràries, que compleixin unes condicions fixades).

 

  • Aplicar un Pla de millora de les reserves nacionals de caça i reformular les zones de caça controlada.

 

  • Elaborar un Pla estructural mitjançant un procés participatiu dels sectors agraris i cinegètics, amb definició d’objectius i indicadors de seguiment.

 

  • Elaborar plans territorials específics de control a la carta.

 

En aquest sentit, una de les qüestions que pot tenir gran importància és una disposició que s’ha inclòs en la Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic, que acompanya la Llei de pressupostos de 2014. Aquesta disposició ve a dir que:

 

  • El Director dels Serveis Territorials del DAAM pot declarar situació d’emergència cinegètica en cas que les poblacions excedeixin uns llindars establerts. La declaració habilita l’Administració a actuar subsidiàriament en cas de manca d’actuació del responsable.

 

  • Les entitats promotores són responsables dels danys de les espècies cinegètiques a les àrees de seguretat.

 

  • En les reserves nacionals de caça i en les zones de caça controlada, el preu obtingut de l’adjudicació del 15% dels permisos de trofeu i de modalitat de caça major selectiva s’ha de destinar a la prevenció i la compensació dels danys causats per les espècies cinegètiques.

 

Aquests tres punts, poden comportar un punt d’inflexió en l’aspecte de fixar responsabilitats, però és evident que hi ha qüestions que cal concretar, com qui és el responsable (també d’indemnitzar) dels danys quan l’administració retarda o denega l’autorització per controlar les poblacions causants dels danys.

 

Possiblement, aquesta aproximació ve perquè per fi s’han adonat que la situació està fora de control.

 

La principal solució de què fins ara es disposa és l’autorització de batudes. Aquesta opció requereix d’una sol·licitud motivada, una autorització i, finalment, algú que la dugui a terme. Què ens trobem? Que els temps de resposta no són els adequats i els mitjans sovint insuficients tenint en compte que el nombre de caçadors s’ha reduït a la meitat en deu anys. A més, no deixa de ser qui rep el dany el responsable de solucionar-ho.

 

Per a activar i executar qualsevol forma d’actuació, com també les trampes, depenem de la interlocució amb l’Administració. Aquesta interacció no és la mateixa arreu del territori, fent més o menys complex el treball de control de poblacions segons el lloc.

 

A JARC ens hem proposat de fer un treball seriós, amb propostes i mesures factibles i adaptades al gran problema que en algunes poblacions ha esdevingut la fauna salvatge. 

Fes-te soci
COAG
Confederación de Mujeres del Mundo Rural
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya - C/ Ulldecona, 21-31 - Tel. 93 451 03 93 - Fax. 93 453 72 40 - 08038 Barcelona - info@jarc.cat